Del fra: : :  
27.02.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 61 i salen

1) 2. behandling af L 95 om forskellige tiltag på socialområdet

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold, bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende grønlandske og færøske borgere, der er dømt til anbringelse på institution i Danmark, forenkling af reglerne vedrørende børne- og ungeudvalgene m.v.). Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

2) 1. behandling af B 82 om en revision af Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Forslag til folketingsbeslutning om en revision af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Astrid Carøe (SF).

3) 1. behandling af L 106 om styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren

Forslag til lov om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber. (Styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

4) 1. behandling af B 109 om dansk udtrædelse af Energichartertraktaten

Forslag til folketingsbeslutning om dansk udtrædelse af Energichartertraktaten (ECT). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).