Del fra: : :  
27.02.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 61 i salen

1) 2. behandling af lovforslag nr. L 95:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold, bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende grønlandske og færøske borgere, der er dømt til anbringelse på institution i Danmark, forenkling af reglerne vedrørende børne- og ungeudvalgene m.v.).

Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 11.01.2024. 1. behandling 23.01.2024. Betænkning 22.02.2024. Ændringsforslag nr. 16 af 26.02.2024 uden for betænkningen af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil)).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 82:

Forslag til folketingsbeslutning om en revision af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Astrid Carøe (SF).

(Fremsættelse 15.11.2023).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 106:

Forslag til lov om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber. (Styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

(Fremsættelse 07.02.2024).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 109:

Forslag til folketingsbeslutning om dansk udtrædelse af Energichartertraktaten (ECT).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

(Fremsættelse 07.02.2024).