Del fra: : :  
29.02.2024 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 63 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder

Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Sjúrdur Skaale (JF).

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse

Godkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketinget for Annette Lind (S) og godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Sjúrdur Skaale (JF).

3) Fortsættelse [afstemning] af F 13 om udvisning af udlændinge, der billiger terror

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om udvisning af udlændinge, der billiger terror. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

4) Fortsættelse [afstemning] af F 18 om tildeling af statsborgerskaber

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om tildeling af statsborgerskaber. Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

5) Fortsættelse [afstemning] af F 19 om befolkningstilvæksten i perioden fra 1980 til 2020

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om befolkningstilvæksten i perioden fra 1980 til 2020. Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

6) 3. behandling af L 95 om forskellige tiltag på socialområdet

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold, bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende grønlandske og færøske borgere, der er dømt til anbringelse på institution i Danmark, forenkling af reglerne vedrørende børne- og ungeudvalgene m.v.). Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

7) 2. (sidste) behandling af B 10 om forbedret dyrevelfærd for søer med henblik på øget trivsel og overlevelse i danske svinestalde

Forslag til folketingsbeslutning om forbedret dyrevelfærd for søer med henblik på øget trivsel og overlevelse i danske svinestalde. Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

8) 2. (sidste) behandling af B 36 om et loft over betalingsfrister mellem virksomheder

Forslag til folketingsbeslutning om et loft over betalingsfrister mellem virksomheder. Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl.

9) 1. behandling af B 96 om tilbagelevering af græske kulturgenstande

Forslag til folketingsbeslutning om tilbagelevering af græske kulturgenstande. Af Søren Espersen (DD) m.fl.

10) 1. behandling af L 111 om ændring af værdiansættelsesprincipper for andelsboligforeninger m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Ændring af værdiansættelsesprincipper). Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).