Del fra: : :  
29.02.2024 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 63 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Sjúrdur Skaale (JF).

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om udvisning af udlændinge, der billiger terror.

Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

(Anmeldelse 14.11.2023. Fremme 15.12.2023. Forhandling 28.02.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 52 af Pia Kjærsgaard (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Thomas Skriver Jensen (S), Preben Bang Henriksen (V) og Mohammad Rona (M). Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Steffen Larsen (LA), Peter Skaarup (DD) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 18 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om tildeling af statsborgerskaber.

Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

(Anmeldelse 09.01.2024. Fremme 11.01.2024. Forhandling 23.02.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 49 af Mikkel Bjørn (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 50 af Anders Kronborg (S), Torsten Schack Pedersen (V), Mohammad Rona (M) og Sandra Elisabeth Skalvig (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 51 af Kristian Bøgsted (DD) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 19 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om befolkningstilvæksten i perioden fra 1980 til 2020.

Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

(Anmeldelse 09.01.2024. Fremme 11.01.2024. Forhandling 22.02.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 45 af Mikkel Bjørn (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 46 af Frederik Vad (S), Torsten Schack Pedersen (V) og Mohammad Rona (M). Forslag til vedtagelse nr. V 47 af Steffen Larsen (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 48 af Kristian Bøgsted (DD) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 95:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold, bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende grønlandske og færøske borgere, der er dømt til anbringelse på institution i Danmark, forenkling af reglerne vedrørende børne- og ungeudvalgene m.v.).

Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 11.01.2024. 1. behandling 23.01.2024. Betænkning 22.02.2024. 2. behandling 27.02.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 10:

Forslag til folketingsbeslutning om forbedret dyrevelfærd for søer med henblik på øget trivsel og overlevelse i danske svinestalde.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2023. 1. behandling 09.11.2023. Betænkning 07.02.2024).

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 36:

Forslag til folketingsbeslutning om et loft over betalingsfrister mellem virksomheder.

Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2023. 1. behandling 18.01.2024. Betænkning 22.02.2024).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 96:

Forslag til folketingsbeslutning om tilbagelevering af græske kulturgenstande.

Af Søren Espersen (DD) m.fl.

(Fremsættelse 19.12.2023).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 111:

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Ændring af værdiansættelsesprincipper).

Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 22.02.2024).