Del fra: : :  
03.04.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 72 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) Forhandling om redegørelse nr. R 9:

Ministeren for ligestillings redegørelse om perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2024.

(Anmeldelse 28.02.2024. Redegørelse givet 28.02.2024. Meddelelse om forhandling 28.02.2024).

3) Forespørgsel nr. F 25:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om initiativer, der skal sikre børn en tryg hverdag i folkeskolen.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Anmeldelse 20.02.2024. Fremme 22.02.2024).

1) Til justitsministeren af:

Theresa Scavenius

Såfremt regeringens lovforslag nr. L 116 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven gennemføres, er det da ministerens intention, at journalister og forskere på nogen som helst måde kan blive omfattet af indskrænkningen af adgangen til aktindsigt?

(Spm. nr. S 745).

2) Til justitsministeren af:

Theresa Scavenius

Såfremt regeringens lovforslag nr. L 116 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven gennemføres, er det da ministerens intention, at loven skal være til for at beskytte personale og ikke indskrænke offentlighedens adgang til aktindsigt?

(Spm. nr. S 746).

3) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Rosa Lund

Hvad mener ministeren om, at partistøtteloven betyder, at nystiftede partier, der vælges til Folketinget, kan undlade at oplyse, hvilke private donationer de har modtaget, og ønsker ministeren at ændre reglerne, så også nyvalgte partier bliver omfattet af kravet om åbenhed?

(Spm. nr. S 733).

4) Til børne- og undervisningsministeren af:

Mikkel Bjørn

Hvad agter ministeren at gøre ved, at nytilkomne israelske børn ikke kan indskrives i en normal modtageklasse grundet en alvorlig risiko for chikane, trusler og vold, der er grundet i antisemitisme, og hvad er efter ministerens vurdering årsagen til denne tilstand?

(Spm. nr. S 709, skr. begr. (omtrykt)).

5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Mikkel Bjørn

Hvad mener regeringen om, at etniske danskere forventes at være i mindretal i år 2100, hvis den nuværende demografiske tendens fortsætter, og anser regeringen dette som et problem, der kræver aktiv politisk handling?

(Spm. nr. S 708, skr. begr. (omtrykt)).

6) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Nick Zimmermann

Er ministeren overrasket over udviklingen med Grimhøjmoskeens imam Oussama Mohamad El-Saadis dom for socialt bedrageri og dermed snyd med danskernes penge, særlig set i det lys, at han på så mange planer udviser afsky for det danske samfund, bl.a. ved at have udtalt, at han ønsker en islamisk stat, hvor der skal herske sharialove, og at han holder med IS, og at han er leder for en moské, hvor et stort antal af moskéens brugere er taget til Syrien for at kæmpe med Islamisk Stat?

(Spm. nr. S 711, skr. begr. (omtrykt)).

7) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Rosa Lund

Idet der henvises til kronikken »Ministre melder sig ind i debat om herskerattitude i indvandrermiljøer« bragt i Politiken den 6. marts 2024, der handler om de udfordringer, der opstår i parallelsamfund, som æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, bedes ministeren forklare, om ministeren synes, det er en god idé at fratage integrationsindsatser, der netop afhjælper negativ social kontrol, deres midler?

(Spm. nr. S 737).

8) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Mads Olsen

Mener ministeren, at det er rimeligt, at 18-19-årige elever, der går på en almindelig, lokal ungdomsuddannelse og har brug for at flytte hjemmefra, ikke er sikret at kunne modtage su som udeboende, mens 18-19-årige elever på meget dyre kostgymnasier som eksempelvis Herlufsholm vil kunne modtage su som udeboende, så længe deres forældre bor over 20 km væk fra skolen, selv om forældrene betaler opholdet?

(Spm. nr. S 742, skr. begr.).