Del fra: : :  
04.04.2024 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 73 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Christoffer Aagaard Melson (V).

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:3) 3. behandling af lovforslag nr. L 89:

Forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og love om ændring af dagtilbudsloven. (Forlængelse af forsøgsperioden for velfærdsaftalekommunerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet).

Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 12.12.2023. 1. behandling 23.01.2024. Betænkning 14.03.2024. 2. behandling 19.03.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 101:

Forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen.

Af transportministeren (Thomas Danielsen).

(Fremsættelse 31.01.2024. 1. behandling 08.02.2024. Betænkning 19.03.2024. 2. behandling 02.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 105:

Forslag til lov om ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. (Ændringer som følge af vedtagelsen af forordning om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler).

Af transportministeren (Thomas Danielsen).

(Fremsættelse 07.02.2024. 1. behandling 22.02.2024. Betænkning 19.03.2024. 2. behandling 02.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 104:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love. (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.).

Af ministeren for ligestilling (Marie Bjerre).

(Fremsættelse 07.02.2024. 1. behandling 22.02.2024. Betænkning 20.03.2024. 2. behandling 02.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 111:

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Ændring af værdiansættelsesprincipper).

Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 22.02.2024. 1. behandling 29.02.2024. Betænkning 21.03.2024. 2. behandling 02.04.2024).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 119 A:

Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter. (Afgiftsforhøjelser på nikotinprodukter og røgfri tobak og justering af overgangsregler ved afgiftsforhøjelser på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(2. behandling 02.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 119 B:

Forslag til lov om ændring af momsloven. (Særordningen for små virksomheder på momsområdet, justering af momsreglerne om leveringssted for visse virtuelt leverede ydelser, ophævelse af særlig momsregel ved el- og gashandel og betalingsfrist for køb og indførsel af visse køretøjer m.v.).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(2. behandling 02.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 119 C:

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af dækningsafgift i chokoladeafgiftsloven, præcisering af krav om beholdningsregnskab ved løssalg af groftskåret røgtobak, bøder ved enkeltsalg af cigaretter og manglende beholdningsregnskab, tilpasning af det afgiftspligtige vareområde for visse alkoholvarer, nulangivelse ved udbetaling af royalty til udlandet uden indeholdelse af kildeskat, mulighed for dataudstilling om visse søfarende, afskaffelse af godtgørelsesordning i spildevandsafgiftsloven, tilpasning af reglerne om sikkerhedsstempelmærker og genindførelse af register over erhvervsfiskere med B-status m.v.).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(2. behandling 02.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 83:

Forslag til folketingsbeslutning om en afgift, der sikrer grøn omstilling af flytransporten.

Af Mona Juul (KF) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2023. 1. behandling 25.01.2024. Betænkning 20.03.2024).

12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 62:

Forslag til folketingsbeslutning om lange dyretransporter.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2023. 1. behandling 25.01.2024. Betænkning 15.03.2024).

13) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 94:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod pelsavl i Danmark.

Af Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 05.12.2023. 1. behandling 30.01.2024. Betænkning 13.03.2024).

14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 34:

Forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for private universiteter.

Af Sandra Elisabeth Skalvig (LA) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2023. 1. behandling 15.12.2023. Betænkning 02.04.2024).

15) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 178:

Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve principperne om minimumsimplementering af EU-lovgivning på natur- og miljøområdet.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2024).

16) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 116:

Forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en national handlingsplan med henblik på at regulere den danske bestand af mellemskarv.

Af Kristian Bøgsted (DD) m.fl.

(Fremsættelse 21.02.2024).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 117:

Forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en national handlingsplan med henblik på at regulere den danske bestand af sæler.

Af Kristian Bøgsted (DD) m.fl.

(Fremsættelse 21.02.2024).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 136:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling).

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 20.03.2024).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 137:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Indførelse af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale, offentliggørelse af udenlandske virksomheders arbejdsmiljø og offentliggørelse af data om arbejdsulykker).

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 20.03.2024).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 138:

Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 20.03.2024).