Del fra: : :  
09.04.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 75 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]:

Forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.

Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

(Anmeldelse 09.11.2023. Fremme 14.11.2023. Forhandling 05.04.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 60 af Pia Kjærsgaard (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 61 af Frederik Vad (S), Torsten Schack Pedersen (V), Mohammad Rona (M) og Anne Valentina Berthelsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 62 af Peter Skaarup (DD), Steffen Larsen (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 63 af Rosa Lund (EL), Zenia Stampe (RV) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 25 [afstemning]:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om initiativer, der skal sikre børn en tryg hverdag i folkeskolen.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Anmeldelse 20.02.2024. Fremme 22.02.2024. Forhandling 03.04.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Mikkel Bjørn (DF), Helena Artmann Andresen (LA), Karina Adsbøl (DD) og Lise Bertelsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 58 af Astrid Krag (S), Anni Matthiesen (V) og Lars Arne Christensen (M). Forslag til vedtagelse nr. V 59 af Sigurd Agersnap (SF), Anne Hegelund (EL), Lotte Rod (RV) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT)).

3) 2. behandling af lovforslag nr. L 97:

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af samleje med barn med voldtægt, tilsnigelse af samleje, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.).

Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 17.01.2024. 1. behandling 06.02.2024. Betænkning 03.04.2024).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 133:

Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. (Udvidelse af undersøgelsen).

Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 20.03.2024).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 135:

Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd. (Ændring af rigsadvokatens ansættelsesvilkår).

Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 20.03.2024).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 134:

Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af kropskameraer i politiet og deling af optagelser med offentligheden.

Af Steffen Larsen (LA) m.fl.

(Fremsættelse 29.02.2024).

7) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til justitsministeren om beskyttelsen af stalkingofre.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Anmeldelse 20.02.2024. Fremme 22.02.2024).