Del fra: : :  
12.04.2024 kl. 09:00
Møde i salen
Møde nr. 78 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 148:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Ændring af reglerne om hastesikring og udlevering af oplysninger om teletrafik, reglerne om genoptagelse af straffesager m.v.).

Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 02.04.2024).

2) Forhandling om redegørelse nr. R 12:

Udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europarådet og Østersørådet).

(Anmeldelse 15.03.2024. Redegørelse givet 15.03.2024. Meddelelse om forhandling 15.03.2024).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 147:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget fleksibilitet for ophold efter fasttrackordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og ændring af kravet om dansk bankkonto).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 20.03.2024).