Del fra: : :  
16.04.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 79 i salen

1) 3. behandling af L 97 om opdatering af den grønlandske kriminallovs bestemmelser om seksualforbrydelser m.v.

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af samleje med barn med voldtægt, tilsnigelse af samleje, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

2) 2. (sidste) behandling af B 79 om at nedsætte en grøn grundlovskommission

Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en grøn grundlovskommission. Af Martin Lidegaard (RV), Marianne Bigum (SF), Pelle Dragsted (EL) og Franciska Rosenkilde (ALT) m.fl.

3) 2. behandling af L 110 om forenkling og smidiggørelse af myndighedernes sagsbehandling på udlændingeområdet

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, hjemrejseloven og udlændingeloven. (Adgang til indkomstregisteret i forbindelse med dedikeret vejledning om repatrieringsordningen, ændring af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt for hjælp til repatriering, høring af politiet i alle repatrieringssager, udvidelse af målgruppen for videregivelse af oplysninger til brug for udsendelse, videregivelse af helbredsoplysninger til brug for udsendelse, ændring af reglerne om behandling af sager om opholdstilladelse som udsendelseshindret og fastsættelse af indrejseforbud ved overskridelse af en udrejsefrist m.v.). Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

4) 2. behandling af L 102 om gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet, herunder risikobaseret tilgang til vandsikkerhed m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., byggeloven og lov om produkter og markedsovervågning. (Gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet, herunder risikobaseret tilgang til vandsikkerhed, minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, minimumskrav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand, adgang til drikkevand og oplysninger til offentligheden). Af miljøministeren (Magnus Heunicke).

5) 2. behandling af L 103 om forebyggelse og begrænsning af havforurening ved den eksklusive økonomiske zone ved Grønland m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om forebyggelse og begrænsning af havforurening som følge af aktiviteter på havet og om skibsophugningsaktiviteter). Af miljøministeren (Magnus Heunicke).

6) 1. behandling af B 185 om forbedret miljøkontrol

Forslag til folketingsbeslutning om forbedret miljøkontrol. Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

7) 1. behandling af B 121 om, at virksomheder skal stille sikkerhed for miljøskade, og at forureneren betaler

Forslag til folketingsbeslutning om, at virksomheder skal stille sikkerhed for miljøskade, og at forureneren betaler. Af Marianne Bigum (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

8) 1. beh. af B 186 om at nedsætte en taskforce, der skal sørge for tilstrækkelig miljømæssig kontrol med listevirksomheder

Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en taskforce, der skal sørge for tilstrækkelig miljømæssig kontrol og tilsyn med listevirksomheder. Af Theresa Scavenius (UFG).

9) 1. behandling af B 175 om forbud mod udsætning af fuglevildt til jagt

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsætning af fuglevildt til jagt. Af Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) m.fl.

10) 1. behandling af B 176 om at sidestille fiskeopdræt med animalsk husdyrproduktion i planloven

Forslag til folketingsbeslutning om at sidestille fiskeopdræt med animalsk husdyrproduktion i planloven. Af Kristian Bøgsted (DD) m.fl.

11) 1. behandling af B 131 om afdækning af mulighederne for indførelse af økonomiske sanktioner mod Israel

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af mulighederne for indførelse af økonomiske sanktioner mod Israel. Af Trine Pertou Mach (EL) m.fl.

12) 1. behandling af B 140 om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat. Af Trine Pertou Mach (EL), Karsten Hønge (SF), Christian Friis Bach (RV) og Sascha Faxe (ALT).

13) 1. behandling af B 151 om stop for våbenhandel med Israel

Forslag til folketingsbeslutning om stop for våbenhandel med Israel. Af Trine Pertou Mach (EL) m.fl.