Del fra: : :  
17.04.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 80 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid.

1.1) Spm. nr. S 803 om kriminelle handlinger begået af beboere på Kærshovedgård m.v

Spm. nr. S 803 Til justitsministeren af: Betina Kastbjerg (DD): Mener ministeren, at det ikke var relevant at diskutere de kriminelle handlinger begået af beboere på Kærshovedgård og forebyggelsen heraf på tværs af kommuner i Midt- og Vestjyllands Politikreds under den storslåede forebyggelseskonference den 8. februar 2024 i Herning, hvor flere hundrede fagfolk var inviteret?

1.2) Spm. nr. S 818 om samtykkeloven er præcis nok

Spm. nr. S 818 Til justitsministeren af: Mette Thiesen (DF): Finder ministeren, at samtykkeloven er præcis nok, og at den dermed ikke rammer uskyldige, som dømmes som gerningsmænd?

1.3) Spm. nr. S 816 om at DBU indfører et kønsneutralt fodboldsprog

Spm. nr. S 816 Til kulturministeren af: Kim Edberg Andersen (DD): Hvad er ministerens holdning til, at DBU indfører et kønsneutralt fodboldsprog, hvor »målmand« bliver til den engelske »keeper«, »mand« bliver til »spiller« og »mandsopdækning« bliver til »markering«?

1.4) Spm. nr. S 804 om reglerne for at opstille midlertidige salgsboder ved danske skove og strande i sommerperioden

Spm. nr. S 804 Til miljøministeren af: Jens Meilvang (LA): Mener ministeren, at reglerne for at opstille midlertidige salgsboder som f.eks. is- eller kaffeboder ved danske skove og strande i sommerperioden er tilstrækkelig smidige?

1.5) Spm. nr. S 821 om at Randers Kommune står alene med regningen efter oprydningen fra Nordic Waste

Spm. nr. S 821 Til miljøministeren af: Nick Zimmermann (DF): Hvorfor mener ministeren, at Randers Kommune skal stå alene med regningen efter oprydningen fra Nordic Waste, når eksempelvis Lemvig Kommune og Hillerød Kommune, hvor Cheminova og Collstropgrunden ligger, får ryddet grundene op med statslige penge gennem regionerne?

1.6) Spm. nr. S 814 om at regeringspartiet Moderaterne vil droppe planerne om et modtagecenter i Rwanda

Spm. nr. S 814 Til udlændinge- og integrationsministeren af: Peter Skaarup (DD): Hvad er ministerens holdning til, at regeringspartiet Moderaterne nu går fuldt ind i kampen for at droppe planerne om et modtagecenter i Rwanda og afskaffelse af det danske retsforbehold?

1.7) Spm. nr. S 806 om at VIA University College vil lukke læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum

Spm. nr. S 806 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Signe Munk (SF): Bakker ministeren op om, at VIA University College vil lukke læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum, og i fald ministeren ikke gør, hvad vil ministeren så gøre for at stoppe lukningerne?

1.8) Spm. nr. S 813 om holde hånden under professionsuddannelser i land- og yderområderne

Spm. nr. S 813 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Marlene Harpsøe (DD): Hvad er ministerens holdning til at holde hånden under professionsuddannelser i land- og yderområderne, når ungdomsårgangene svinger, og hvad mener ministeren om, at det muligvis ikke vil være muligt at læse til lærer i Nørre Nissum eller Skive fremover, hvis uddannelserne sammenlægges i Holstebro?

1.9) Spm. nr. S 807 om vandsektorloven

Spm. nr. S 807 Til klima-, energi- og forsyningsministeren af: Theresa Scavenius (UFG): Mener ministeren, at det er en hensigtsmæssig måde at lovgive på, når der i lovforslag nr. L 106 om vandsektorens økonomiske rammesætning over 1.679 gange står, at ministeren eller vandsektortilsynet »fastsætter«, hvilket i praksis betyder, at det er embedsfolk i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som skal træffe en række politiske valg i udmøntningen af de mange bemyndigelser?

1.10) Spm. nr. S 808 om vandsektorloven

Spm. nr. S 808 Til klima-, energi- og forsyningsministeren af: Theresa Scavenius (UFG): Hvad er ministerens holdning til, at lovforslag nr. L 106 om vandsektorens økonomiske rammesætning koncentrerer mere magt hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over vandselskaberne og kommunalbestyrelserne, og hvorfor mener ministeren, at der er behov for at centralisere magten på den måde og placere styringen af vores vandinfrastruktur hos økonomer, som ikke besidder den tekniske viden og de nødvendige kompetencer i forhold til vandkvalitet, klimatilpasning, sektorkobling, etc.?

1.11) Spm. nr. S 809 om at holde hånden under små uddannelsesudbud i landdistrikterne

Spm. nr. S 809 Til ministeren for byer og landdistrikter af: Betina Kastbjerg (DD): Hvad er ministerens holdning til at holde hånden under små uddannelsesudbud i landdistrikterne, når ungdomsårgangene svinger, og hvad mener ministeren om, at det potentielt ikke længere vil være muligt at læse til lærer i Nørre Nissum eller Skive?