Del fra: : :  
18.04.2024 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 81 i salen

1) Fremme af F 31 om afskaffelsen af store bededag

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om afskaffelsen af store bededag. Af Karsten Hønge (SF), Charlotte Munch (DD), Sólbjørg Jakobsen (LA), Dina Raabjerg (KF), Victoria Velasquez (EL), Nick Zimmermann (DF) og Torsten Gejl (ALT).

2) 3. behandling af L 102 om gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet, herunder risikobaseret tilgang til vandsikkerhed m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., byggeloven og lov om produkter og markedsovervågning. (Gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet, herunder risikobaseret tilgang til vandsikkerhed, minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, minimumskrav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand, adgang til drikkevand og oplysninger til offentligheden). Af miljøministeren (Magnus Heunicke).

3) 3. behandling af L 103 om forebyggelse og begrænsning af havforurening ved den eksklusive økonomiske zone ved Grønland m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om forebyggelse og begrænsning af havforurening som følge af aktiviteter på havet og om skibsophugningsaktiviteter). Af miljøministeren (Magnus Heunicke).

4) 3. behandling af L 110 om forenkling og smidiggørelse af myndighedernes sagsbehandling på udlændingeområdet

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, hjemrejseloven og udlændingeloven. (Adgang til indkomstregisteret i forbindelse med dedikeret vejledning om repatrieringsordningen, ændring af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt for hjælp til repatriering, høring af politiet i alle repatrieringssager, udvidelse af målgruppen for videregivelse af oplysninger til brug for udsendelse, videregivelse af helbredsoplysninger til brug for udsendelse, ændring af reglerne om behandling af sager om opholdstilladelse som udsendelseshindret og fastsættelse af indrejseforbud ved overskridelse af en udrejsefrist m.v.). Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

5) 1. behandling af L 158 om forbedring af patientklagesystemet m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Ændring af patientklagesystemet, mulighed for sekretariatsafgørelser ved patienterstatningsankesager, afvikling af Det Rådgivende Praksisudvalg og afbureaukratisering ved ejerskifte i tandlægeklinikker). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

6) 1. behandling af L 143 om ændring af grøn pulje m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af satserne for grøn pulje, ændring af grøn pulje, bemyndigelser til at fastsætte regler om indberetning af oplysninger og offentliggørelse af oplysninger m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

7) 1. behandling af L 144 om afskaffelse af kompensation for indfødningstarif for fremtidige havvindmølleparker m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Tydeliggørelse af dansk rets anvendelse på anlæg omfattet af loven i den eksklusive økonomiske zone og afskaffelse af kompensation for indfødningstarif for fremtidige havvindmølleparker). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

8) 1. beh. af L 149 om ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

9) 1. behandling af L 157 om en ny opholdsordning for medfølgende familier til hjemvendende udlandsdanskere m.v.

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, justering af sprogkravet og halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager, etablering af en lukket opgavebank for danskprøver m.v.). Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

10) 1. behandling af B 129 om at afskaffe koncernreglen for medfølgende udenlandske ægtefæller

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe koncernreglen for medfølgende udenlandske ægtefæller. Af Sólbjørg Jakobsen (LA), Helle Bonnesen (KF) og Katrine Robsøe (RV) m.fl.

11) 1. behandling af B 145 om smidigere regler for permanent opholdstilladelse til unge under uddannelse

Forslag til folketingsbeslutning om smidigere regler for permanent opholdstilladelse til unge under uddannelse. Af Rosa Lund (EL), Carl Valentin (SF), Zenia Stampe (RV) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT).

12) 1. behandling af B 190 om gebyr på genansøgninger til dansk statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om gebyr på genansøgninger til dansk statsborgerskab. Af Kristian Bøgsted (DD) m.fl.

13) 1. behandling af B 191 om frakendelse af statsborgerskab ved personfarlig kriminalitet eller narkokriminalitet

Forslag til folketingsbeslutning om frakendelse af statsborgerskab ved personfarlig kriminalitet eller narkokriminalitet. Af Mette Thiesen (DF) m.fl.