Del fra: : :  
15.05.2024 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 93 i salen

1) 1. behandling af B 195 om at en ansøger skal anerkende staten Israel for at erhverve dansk indfødsret ved naturalisation

Forslag til folketingsbeslutning om, at en ansøger skal anerkende staten Israel for at erhverve dansk indfødsret ved naturalisation. Af Kristian Bøgsted (DD) m.fl.

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid

2.1) Spm. nr. S 944 om hvordan ministeren vil sikre, at Forsvaret bliver en tryg arbejdsplads for kvinder

Spm. nr. S 944 til forsvarsministeren af: Carsten Bach (LA): Hvordan vil ministeren sikre, at Forsvaret bliver en tryg arbejdsplads for kvinder?

2.2) Spm. nr. S 929 om at ministerens parti og partiets EU-spidskandidat arbejder for, at Danmark skal afskaffe det danske retsforbehold

Spm. nr. S 929 til udenrigsministeren af: Mikkel Bjørn (DF): Er det ministerens intention at tage kontakt til ministerens udenrigspolitiske kollegaer i EU og meddele dem, at ministerens parti i Danmark og partiets EU-spidskandidat arbejder aktivt for, at Danmark skal afskaffe det danske retsforbehold og samtidig modtage 7.000 flygtninge årligt ud fra et solidaritetsprincip?

2.3) Spm. nr. S 931 om at partierne binder sig til en velfærdslov for at sikre, at der kommer flere penge til velfærden

Spm. nr. S 931 til finansministeren af: Sigurd Agersnap (SF): Mener ministeren, at det er vigtigt, at partierne binder sig til en velfærdslov for at sikre, at der kommer flere penge til velfærden, i takt med at der kommer flere børn og ældre?

2.4) Spm. nr. S 854 om orienteringsbriefing om kinesisk hackerangreb af tidligere folketingsmedlemmers computere

Spm. nr. S 854 til justitsministeren af: Sascha Faxe (ALT): Hvad er ministerens holdning til, at to tidligere medlemmer af Folketinget er blevet tilbudt orienteringsbriefing om kinesisk hackerangreb af deres computere af FBI og ikke af PET?

2.5) Spm. nr. S 940 om den propalæstinensiske demonstration i København på vores befrielsesdag

Spm. nr. S 940 til justitsministeren af: Kim Edberg Andersen (DD): Mener ministeren, at den propalæstinensiske demonstration i København på vores befrielsesdag, der blev afsluttet med, at en mindesten for danskernes hjælp til jøderne under anden verdenskrig blev overhældt med maling, er udtryk for jødehad?

2.6) Spm. nr. S 943 om ministerens dyre, men lækre og lidt misundelsesværdige rejser til Fiji, Brasilien og Uganda

Spm. nr. S 943 til ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik af: Pernille Vermund (LA): Mener ministeren, at ministeren er god til at forvalte skatteborgernes penge set i lyset af ministerens enormt dyre, men meget lækre og lidt misundelsesværdige rejser til Fiji, Brasilien og Uganda?

2.7) Spm. nr. S 932 om at minimumsnormeringerne ikke gælder ved tidlig sfo-start

Spm. nr. S 932 til børne- og undervisningsministeren af: Sigurd Agersnap (SF): Mener ministeren, at det er fornuftigt, at minimumsnormeringerne ikke gælder ved tidlig sfo-start, hvorfor børn, som starter i tidlig sfo, mange steder oplever dårligere normeringer end de børn, som går i børnehave indtil skolestart?

2.8) Spm. nr. S 942 om at drenge er kommet mere fagligt bagud i forhold til piger i uddannelsessystemet

Spm. nr. S 942 til børne- og undervisningsministeren af: Astrid Carøe (SF): Hvorfor mener ministeren, at de fagligt funderede anbefalinger fra ekspertgruppen om køn er for identitetspolitiske til at kunne anvendes, når ekspertgruppens anbefalinger er funderet på forskning samt faglig og praktisk erfaring fra 20 forskellige eksperter og praktikere fra skoleområdet?

2.9) Spm. nr. S 892 om at forhindre kønsopdelt svømning i foreningsregi

Spm. nr. S 892 til udlændinge- og integrationsministeren af: Mikkel Bjørn (DF): Hvordan vil ministeren sikre, at man i kommunerne har de nødvendige redskaber til at forhindre kønsopdelt svømning i foreningsregi, når man under henvisning til folkeoplysningsloven hævder det modsatte – bl.a. fra socialdemokratisk side?

2.10) Spm. nr. S 946 om lovforslag nr. L 112

Spm. nr. S 946 til transportministeren af: Theresa Scavenius (UFG): Hvad mener ministeren om, at lovforslag nr. L 112 baserer sig på en transportpolitisk modellering, der ikke er opdateret i forhold til nye studier af tidsværdier, jf. kritik fra CONCITO?

2.11) Spm. nr. S 947 om lovforslag nr. L 112

Spm. nr. S 947 til transportministeren af: Theresa Scavenius (UFG): Hvad mener ministeren om, at lovforslag nr. L 112 baserer sig på en transportpolitisk modellering, der ikke medregner klima, miljø, asbestforurening og støj, jf. kritik af CONCITO, og at CO2-skyggepriserne ikke fremgår af det økonomiske budget, jf. Finansministeriets Tillæg til Vejledningen for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger?

2.12) Spm. nr. S 939 om at dagligvarebutikker lukker over hele landet

Spm. nr. S 939 til ministeren for byer og landdistrikter af: Susie Jessen (DD): Hvad er ministerens holdning til, at dagligvarebutikker lukker over hele landet, og at det særlig er de mindre byer ude i vores landdistrikter, der er hårdt ramt?

2.13) Spm. nr. S 941 om at man søsætter en forsøgsordning for frilandsbyer og -øer, men så efterfølgende aflyser forsøgsordningen

Spm. nr. S 941 til ministeren for byer og landdistrikter af: Susie Jessen (DD): Hvad er ministerens holdning til, at man søsætter en forsøgsordning for frilandsbyer og -øer med det formål at sætte øerne fri fra rigide regler, så de i højere grad kan udvikle sig, men at man så efterfølgende aflyser forsøgsordningen, så øerne fortsat vil få afslag på afslag på grund af planloven og naturbeskyttelsesloven?

3) 1. behandling af B 146 om at sikre unge øboere lige mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre unge øboere lige mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.

4) 1. beh. af B 128 om at gøre det muligt for forældre med børn i private pasningsordninger at søge om økonomisk fripladstilskud

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre det muligt for forældre med børn i private pasningsordninger at søge om økonomisk fripladstilskud. Af Karina Adsbøl (DD) m.fl.

5) 1. behandling af B 144 om skolemad til børn i folkeskolen

Forslag til folketingsbeslutning om skolemad til børn i folkeskolen. Af Lotte Rod (RV) m.fl.

6) 1. behandling af B 162 om opgørelse af minimumsnormeringer for pædagogisk personale i daginstitutioner m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om opgørelse af minimumsnormeringer for pædagogisk personale i daginstitutioner på institutionsniveau og i børnehøjde med krav om en minimumsandel af kvalificeret pædagogisk personale. Af Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) m.fl.

7) 1. behandling af B 184 om at give børn ret til akut hjælp fra PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning)

Forslag til folketingsbeslutning om at give børn ret til akut hjælp fra PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Sigurd Agersnap (SF).