Del fra: : :  
16.05.2024 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 94 i salen

1) Fremme af F 37 om regeringens prioritering af lønkroner til administration i staten

Forespørgsel til finansministeren om regeringens prioritering af lønkroner til administration i staten. Af Peter Kofod (DF) og Mette Thiesen (DF).

2) 3. behandling af L 138 om udmøntning af dele af aftale om reform af personskat

Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat). Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

3) 3. behandling af L 106 om styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren

Forslag til lov om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber. (Styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

4) 2. (sidste) behandling af B 71 om forbud mod import af varer fra israelske bosættelser

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import af varer fra israelske bosættelser. Af Trine Pertou Mach (EL) m.fl.

5) 2. (sidste) behandling af B 133 om at fjerne civilregistrering fra folkekirkens regi

Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne civilregistrering fra folkekirkens regi. Af Katrine Daugaard (LA) m.fl.

6) 2. (sidste) behandling af B 43 om forbud mod PFAS i pesticider i landbruget

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod PFAS i pesticider i landbruget. Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

7) 2. behandling af L 123 om målrettet indsats for boringsnære beskyttelsesområder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse. (Målrettet indsats for boringsnære beskyttelsesområder og forholdet til beskyttelseszonen på 25 m omkring vandboringer). Af miljøministeren (Magnus Heunicke).

8) 2. behandling af L 120 om Indskrænkning af anvendelsesperioden for fyrværkeri m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, lov om produkter og markedsovervågning, elsikkerhedsloven og lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester. (Indskrænkning af anvendelsesperioden for fyrværkeri, ændring af sanktioner og kontrolbeføjelser m.v. på Sikkerhedsstyrelsens område og ændring af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

9) 2. beh. af L 121 om styrkelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens muligheder for at sikre en effektiv konkurrence m.v.

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Krav om anmeldelse af visse fusioner under omsætningstærsklerne, indførelse af mulighed for markedsefterforskning og bødeudmåling m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

10) 2. behandling af L 126 om omlægning af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling m.v.

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Flytning af ansvar fra kommuner til regioner for misbrugsbehandling i forbindelse med regional integreret dobbeltdiagnosebehandling og omlægning af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

11) 2. behandling af L 128 om styrkelse af mindreårige patienters rettigheder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Styrkelse af mindreårige patienters rettigheder, anvendelse af metaldetektorer, videregivelse af oplysninger til politiet i forbindelse med fælles udkørsel til borgere m.v.). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

12) 1. behandling af B 152 om åbenhed om privat partistøtte

Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed om privat partistøtte. Af Rosa Lund (EL) m.fl.

13) 1. behandling af B 174 om at indskærpe sundhedspersoners pligt til dialog og samarbejde med pårørende til patienter

Forslag til folketingsbeslutning om at indskærpe sundhedspersoners pligt til dialog og samarbejde med pårørende til patienter. Af Lise Bertelsen (KF) m.fl.

14) 1. behandling af B 164 om at afskaffe tolkegebyret i sundhedsvæsenet

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe tolkegebyret i sundhedsvæsenet. Af Runa Friis Hansen (EL), Kirsten Normann Andersen (SF), Stinus Lindgreen (RV) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT).

15) Forhandling af R 15 om redegørelse for dansk udviklingssamarbejde 2023

Ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitiks redegørelse for dansk udviklingssamarbejde 2023.

16) 1. behandling af B 156 om at annullere udflytningen og nedskaleringen af studiepladser i de fire største byer

Forslag til folketingsbeslutning om at annullere udflytningen og nedskaleringen af studiepladser i de fire største byer. Af Sandra Elisabeth Skalvig (LA) m.fl.

17) 1. behandling af B 130 om at sikre retssikkerheden for erhvervslivet

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre retssikkerheden for erhvervslivet. Af Mona Juul (KF) m.fl.

18) 1. behandling af B 181 om skærpede kriterier for bidragsstigninger på realkreditmarkedet

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede kriterier for bidragsstigninger på realkreditmarkedet. Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl.