Den direkte transmission forventes at begynde onsdag 22. maj 2024 klokken 10:00

Påmind
22.05.2024 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 97 i salen

1) 1. behandling af B 90 om oprettelse af et uafhængigt tilsyn med kunstig intelligens under Datatilsynet

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et uafhængigt tilsyn med kunstig intelligens under Datatilsynet. Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl.

2) 1. behandling af B 136 om at sikre åbenhed i myndigheders brug af algoritmer

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre åbenhed i myndigheders brug af algoritmer. Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl.

3) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid.

3.1) Spm. nr. S 974 om, at regionerne behandler alvorligt syge kræftpatienter forskelligt

Spm. nr. S 974 Til indenrigs- og sundhedsministeren af: Jens Henrik Thulesen Dahl (DD): Mener ministeren, at der er behov for at gøre op med, at regionerne behandler alvorligt syge kræftpatienter forskelligt, når patienterne via deres kræftlæge søger regionernes lægemiddelkomitéer om at få lov at blive behandlet med ny sygehusmedicin, og hvad er ministerens holdning til at tage spørgsmålet med ind i de kommende strukturforhandlinger, så vi sikrer, at patienterne fremover behandles ens, og at de får lige adgang til nye medicintyper, uanset hvor de bor?

3.2) Spm. nr. S 975 om at udvide patientrettighederne til at gælde hos de praktiserende speciallæger

Spm. nr. S 975 Til indenrigs- og sundhedsministeren af: Jens Henrik Thulesen Dahl (DD): Mener ministeren fortsat, at der er behov for at udvide patientrettighederne til at gælde hos de praktiserende speciallæger, så man også her kan få hurtig udredning og behandling, ligesom ministeren foreslog under den daværende VLAK-regering med sundhedsudspillet fra januar 2019, og hvad er ministerens holdning til at bruge patientrettigheder som et værktøj til at gøre op med de lange ventetider til speciallægepraksis?

3.3) Spm. nr. S 969 om forskelsbehandling af dagtilbud til børn

Spm. nr. S 969 Til børne- og undervisningsministeren af: Helena Artmann Andresen (LA): Mener ministeren, at det er rimeligt, og at der er tale om forskelsbehandling af børn, når omkring 80 kommuner benytter sig af et hul i lovgivningen, der gør det muligt for kommunerne at give et lavere tilskud til private dagtilbud end til offentlige dagtilbud?

4) Forhandling af F 27 om bedre hjælp og støtte til sorgramte

Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren, social- og boligministeren og beskæftigelsesministeren om bedre hjælp og støtte til sorgramte. Af Marlene Harpsøe (DD) og Charlotte Munch (DD).