Del fra

23.11.2023 kl. 10:30

Skatte­udvalget

Åbent samråd i Skatteudvalget om højere administrative bøder i skattesager

1) Åbent samråd i Skatteudvalget om højere administrative bøder i skattesager

Åbent samråd med skatteministeren om L 52 (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet).