Del fra: : :  
22.02.2024 kl. 13:00
Socialudvalget
Åbent samråd i Socialudvalget om adoptionsområdet i Danmark og om socialområdet

1) Åbent samråd i Socialudvalget om adoptionsområdet i Danmark

Åbent samråd med social- og boligministeren om adoptionsområdet i Danmark.

2) Åbent samråd i Socialudvalget om socialområdet

Åbent samråd med social- og boligministeren om socialområdet.