Del fra

21.11.2023 kl. 14:00

Sundheds­udvalget

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om almen praksis og om Medicinrådets prioritering af nye lægemidler

1) Åbent samråd i Sundhedsudvalget om almen praksis

Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om øget aktivitet og rekruttering af læger til almen praksis.

2) Åbent samråd i Sundhedsudvalget om Medicinrådets prioritering af nye lægemidler

Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om Medicinrådets prioritering af nye lægemidler.