Del fra

21.02.2024 kl. 08:30

Udvalget for Landdis­trikter og Øer

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om konsekvenserne af placeringen af VE-anlæg

1) Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om konsekvenserne af placeringen af VE-anlæg for de berørte borgere m.v.

Åbent samråd med ministeren for byer- og landdistrikter og klima-, energi- og forsyningsministeren om konsekvenserne af placeringen af VE-anlæg for de berørte borgere m.v.