Mødet er aflyst
27.11.2023 kl. 11:00
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om færgedrift til øerne

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.